Privacy policy van Set your mind

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij doen er niets geks mee en gaan ze al ook niet verkopen omdat wij dat zelf ook niet willen. Wij dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy- en cookie beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inleiding

Bij het gebruik maken van onze producten en diensten kunnen wij, Set your mind, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het bij jouw aanmelding van een opleiding, personal coaching, een training of nieuwsbrief.

Je leest hier hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Als je onze website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over trainingen lezen of blogs. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren. Zodra jij je voor een training en/of nieuwsbrief inschrijft en je vrijwillig je e-mailadres verstrekt, verzamelen we je persoonsgegevens. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Zo vragen wij om gegevens in te vullen bij het contactformulier, opleidingen, trainingen, coaching en andere inschrijvingen of aanmeldingen. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • NAW-gegevens
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • BTW nummer
 • KVK nummer

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen zoals jij dat zelf aanvraagt.

In sommige gevallen krijg je een follow-up mail waarvan je je altijd direct kunt afmelden via de uitschrijflink onder aan de mail. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit de database verwijderd.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Indien jij ons je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij de gegevens enkel gebruiken voor het doel. Dit kan gaan over onze nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden via de mail. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. De gegevens hebben wij nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Dit doen we met de gegevens die we van jou hebben ontvangen via het volgen van een workshops en trainingen of inschrijving nieuwsbrief.
 • Je NAW gegevens, mobiel, e-mailadres, btw nummer, kvk nummer of bedrijfsnaam gebruiken we om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het inschrijfformulier.

Gegevens die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren dan wel nodig hebben voor de opleidingen in verband met bijvoorbeeld een certificaat, slaan wij op een externe harde schrijf op en worden na het wettelijke termijn gewist.

Minderjarigen

In sommige gevallen zoals bijvoorbeeld het volgen van de training voor pubers vragen wij expliciet om toestemming van een ouder of voogd om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit geldt voor minderjarigen onder de 18 jaar.

Resumé

 • Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor onze nieuwsbrief, e-book, een download hebt aangevraagd, brochures hebt gedownload, aangemeld voor onze opleidingen, workshop of training kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van de ‘afmeld link’ onderaan de e-mail. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.
 • Gegevens via het contactformulier bewaren wij niet en worden elke maand verwijderd.
 • Je persoonsgegevens om facturen dan wel offertes aan te maken bewaren wij op een externe harde schijf.
 • Wij delen je gegevens niet met derden en verkopen of verstrekken ze nooit aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld boekhouder of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties). Wij dragen zorg dat bij derden als onze boekhouder deze afspraken bekend zijn.


SSL certificaat

Wij maken gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen. Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, vergelijkbaar met het opruimen van je kasten. Wil je meer informatie over cookies, zijn er diverse websites waaronder Consuwijzer om je computer op te schonen.

Google analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren en verbeteringen kunnen aanbrengen, gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op je website. Deze trackingcode registreert klikken op onze website. Voor ons zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus wij kunnen de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van Google.

Social media

Wellicht is je opgevallen dat je onze content kunt delen via onze website naar social media als Facebook en Linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor:

 1. Facebook
 2. Linkedin
 3. Instagram

Door te klikken op de Social Media button lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media. De meeste Social Media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waar ze zich aan geconformeerd hebben.

Gelinkte websites of hyperlinks

Aan de lezer wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Een hyperlink, banner of button doorverwijzing naar websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeld link’ of een persoonlijk e-mail, zullen we je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaren we tenminste zeven jaar. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de lezer erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Wij onderschrijven tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Laatst bewerkt op 23 mei 2018

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

OM JE AANMELDING TE BEVESTIGEN ONTVANG JE EERST EEN BEVESTIGINGSMAIL. NA DEZE BEVESTIGING ONTVANG JE EEN WELKOMST­MAIL MET DAARIN EEN LINK NAAR HET GRATIS E-BOOK.

CONTACTFORMULIER